Wirtualizacja polega na oddzieleniu warstwy fizycznej sprzętu od systemu operacyjnego. Wirtualizacja pozwala uruchamiać wiele wirtualnych maszyn, z własnymi systemami operacyjnymi, na wspólnej maszynie fizycznej. Każda z maszyn wirtualnych ma przy tym przydzielone własne zasoby pamięci RAM, procesor czy kartę sieciową z pracującym niezależnie od pozostałych, systemem operacyjnym oraz całą gamą aplikacji. System operacyjny maszyny wirtualnej „widzi” kompletne środowisko sprzętowo-aplikacyjne niezależne od parametrów serwera fizycznego.

Serwery wirtualne są zapisane w postaci kilku plików, dzięki czemu istnieje możliwość swobodnego przenoszenia ich pomiędzy różnymi maszynami fizycznymi, zapewniając tym samym minimalny przestój systemu w przypadku awarii serwera fizycznego.

Korzyści z wirtualizacji
partycjonowanie
  • wiele aplikacji i systemów operacyjnych może wykorzystywać wspólny serwer fizyczny
  • zasoby fizyczne traktowane są jako wspólny zasób, z którego korzystają wszystkie serwery wirtualne. Przydzielanie poszczególnym serwerom wirtualnym zasobów następuje zgodnie z predefiniowanymi regułami.
niezależność
  • maszyny wirtualne są całkowicie niezależne od serwera fizycznego oraz pozostałych serwerów wirtualnych.
  • dane nie przedostają się pomiędzy serwerami wirtualnymi. Aplikacje serwerów wirtualnych mogą komunikować się ze sobą wyłącznie poprzez uprzednio skonfigurowane połączenia sieciowe.
enkapsulacja
  • całe środowisko wirtualne (system operacyjny wraz z zainstalowanymi aplikacjami) zapisywane jest do jednego pliku – łatwość przenoszenia oraz archiwizacji.
  • wbudowana standaryzowana konfiguracja sprzętowa widoczna z poziomu serwera wirtualnego – gwarancja kompatybilności aplikacji.