Konsolidacja

Podstawową zaletą wirtualizacji jest możliwość konsolidacji posiadanych zasobów. Dzięki wirtualizacji na pojedynczym serwerze fizycznym może być zainstalowanych wiele niezależnych systemów, np. Windows Server, Windows XP, Ubuntu Linux itp. W ten sposób zwiększamy wykorzystanie posiadanych zasobów, bez konieczności rozbudowy fizycznej infrastruktury. W wyniku konsolidacji możemy uprościć środowisko IT w swojej serwerowni, a co za tym idzie - uprościć administrację takim środowiskiem.

Przy aktualnie spotykanych parametrach serwerów można w pełni bezpiecznie zakładać poziom konsolidacji na poziomie 1:10 - czyli na pojedynczym serwerze fizycznym posadowionych może być 10, a nawet i dwa razy więcej serwerów wirtualnych. Jednym parametrem, o którym należy pamiętać jest zapewnienie odpowiedniej ilości pamięci RAM dla poszczególnych maszyn wirtualnych.

Produkty powiązane:
Ciągłość działania i wysoka dostępność

Zapewnienie ciągłości działania środowiska IT należy do podstawowych obowiązków każdego administratora. Dzięki wirtualizacji istnieje możliwość budowy środowisk wysokiej dostępności (High Availability, HA)wykorzystując do tego wbudowane w rozwiązania VMware mechanizmy. Środowisko wirtualne pozwala w pełni automatycznie migrować maszyny wirtualne pomiędzy fizycznymi hostami, zabezpieczając w ten sposób nieprzerwane działania systemów w przypadku pojawienia się problemów z fizycznym sprzętem. Dla większych klientów wprowadzono rozwiązania pozwalające migrować zasoby dyskowe pomiędzy wieloma lokalizacjami (Site Recovery Manager)co umożliwia niedużym kosztem budowę ośrodków zapasowych.

Bezpieczeństwo

Środowiska wirtualne pozwalają wprowadzić w prosty sposób najwyższy stopień bezpieczeństwa dla wszystkich systemów i aplikacji wykorzystywanych w danym przedsiębiorstwie czy organizacji. Dzięki możliwościom ujednolicenia polityk bezpieczeństwa dotyczących nowo tworzonych serwerów wirtualnych można wprowadzić jednolite standardy w obrębie całej organizacji. Politykami tymi mogą być również objęte wirtualne desktopy uruchamiane w ramach wirtualnej farmy serwerów.

Produkty powiązane:
Wirtualizacja stacji roboczych

Narzędzia VMware pozwalają uruchamiać wirtualne desktopy w bezpiecznym środowisku data center. Wykorzystując posiadaną infrastrukturę wirtualnych serwerów można w prosty sposób przenieść do niej również wirtualne desktopy. W rozwiązaniu VMware View stacje robocze użytkowników uruchamiane są jako wirtualne maszyny na zwirtualizowanej farmie serwerów. Zaletą takiego rozwiązania jest podniesione bezpieczeństwo poprzez objęcie wirtualnych desktopów zabezpieczeniami obowiązującymi w data center, a jednocześnie regułami i politykami bezpieczeństwa zdefiniowanymi centralnie.

Centralny backup

Wirtualne środowiska serwerowe VMware umożliwiają w prosty sposób wykonywać regularne kopie zapasowe danych, a także całych systemów. Dzięki funkcji wykonywania snapshotów backup systemów wirtualnych odbywa się praktycznie niezauważalnie dla użytkowników. Może być przeprowadzany w dowolnym czasie dogodnym dla administratora. Dodatkową korzyścią jest fakt, iż przy wykorzystaniu obecnie posiadanych licencji na oprogramowanie do wykonywania backupu, w znakomitej większości przypadków backupem będzie można objąć wszystkie maszyny wirtualne bez konieczności dodatkowych zakupów.