Cloud computing Wyobraź sobie, że Twoje zapotrzebowanie na nowy serwer z zainstalowanym systemem, bazą danych i kilkoma innymi aplikacjami zostaje zrealizowane w ciągu kilku godzin. Nie ma oczekiwania na zamówiony sprzętu od dostawców, na instalację przez dział IT. Wszystko dzieje się w ciągu kilku chwil. Przyszłość? Nie. Teraźniejszość. Wszystko to możliwe dzięki wykorzystaniu technologii Cloud Computing. To właśnie „przetwarzanie w chmurze” pozwala osiągnąć niespotykaną do tej pory dostępność usług, skalowalność i elastyczność środowiska IT.

Na czym polega cloud computing?
Przez termin cloud computing (przetwarzanie w chmurze) rozumie się wszelkiego rodzaju usługi świadczone klientowi przez Internet. Mogą to być usługi:

W modelu cloud computing użytkownik wykorzystuje moc obliczeniową, funkcjonalność aplikacji, infrastrukturę technologiczną, które udostępniane są mu dynamicznie poprzez Internet. W ten sposób może niemalże natychmiast korzystać z gotowych, w pełni funkcjonalnych zasobów bez konieczności czasochłonnego i kosztownego procesu ich przygotowania.

Wymierne korzyści
  • natychmiastowy dostęp do kompletnej infrastruktury IT bez konieczności prowadzenia czasochłonnej procedury zakupu i konfiguracji sprzętu;
  • dostęp do w pełni funkcjonalnych aplikacji i systemów za ułamek ceny (nie ma konieczności ponoszenia jednoczesnych zakupów sprzętowych);
  • nieograniczone możliwości w zakresie skalowania i dalszego rozwoju środowiska w miarę rosnących potrzeb;
  • możliwość ścisłego dopasowania do rzeczywistych wymagań;
  • prostota korzystania z zaawansowanych technologii bez konieczności posiadania wyszkolonej kadry informatyków administrujących infrastrukturą;
  • dostęp do dzierżawionych zasobów i usług z dowolnego miejsca za pośrednictwem sieci Internet;
  • uproszczona administracja środowiskiem IT; brak konieczności zabezpieczania serwerów i aktualizacji ich systemów – możliwość skupienia uwagi na stacjach roboczych;
IaaS – Infrastructure-as-a-Service

Iaas to idea udostępnienia klientowi możliwości wpływania na podstawowe zasoby obliczeniowe, dzięki czemu jest on w stanie samodzielnie wdrożyć i uruchomić wybrany program, który może obejmować dowolne systemy operacyjne i aplikacje. Klient zachowuje pełną kontrolę nad środowiskiem systemowym, zasobami dyskowymi oraz aplikacjami, ale nie musi zajmować się zarządzaniem infrastrukturą teletechniczną środowiska. W rozwiązaniu tym klient traktuje kompletną i działającą infrastrukturę informatyczną niezbędną do uruchomienia własnych systemów i aplikacji jako usługę, z takimi samymi regułami, jakie stosuje się w odniesieniu do usług. Może wymagać określonej dostępności, parametrów dopasowanych do bieżących potrzeb, czy rozliczania w cyklach.

SaaS – Software-as-a-Service

Model biznesowy pozwalający klientowi korzystać z funkcjonalności aplikacji oraz systemów informatycznych na żądanie. W odróżnieniu od tradycyjnego podejścia nie ma konieczności zakupu sprzętu i jego konfiguracji, infrastruktury teletechnicznej (łączy, zasilania, klimatyzacji itp.) , zatrudniania administratorów systemów, baz danych czy specjalistów do spraw sieci i bezpieczeństwa. Klient kupuje jedynie dostęp do wybranej aplikacji, czy środowiska systemowego. W ten sposób samodzielnie zarządza aplikacją, ale nie ma możliwości ingerowania w konfigurację zasobów „chmury”.

PaaS – Platform-as-a-Service

Idea udostępniania klientowi możliwości budowy i wykorzystania w chmurze własnych lub predefiniowanych aplikacji, powstałych na bazie języków programowania i narzędzi udostępnianych przez usługodawcę. Klient nie otrzymuje praw do zarządzania infrastrukturą chmury, ale posiada kontrolę nad aplikacjami i elementami konfiguracji chmury wpływającymi bezpośrednio na ich działanie. W ten sposób może rozwijać własne produkty bez konieczności inwestowania w środowisko deweloperskie.

Dla kogo jest cloud computing?

Odpowiedź prosta – dla wszystkich. Optymalizacja kosztów posiadania infrastruktury IT powinna być, zwłaszcza w obecnych czasach, jednym z kluczowych zadań zarówno dla działu IT jak i zarządów organizacji. Technologia cloud computing, jak mało która, idealnie wpisuje się w tę filozofię. Ograniczenie TCO środowiska informatycznego w połączeniu z niespotykaną do tej pory elastycznością w zakresie jego rozbudowy oraz zarządzania sprawiają, że na nie korzystanie z „przetwarzanie w chmurze” mało kto może sobie pozwolić. A zatem przyszłość? Nie. Teraźniejszość.

Private Cloud w Talex Data Center

Oferujemy możliwość uruchomienia prywatnej chmury na zasobach naszego data center - nowoczesnego i bezpiecznego ośrodka zlokalizowanego w Poznaniu. Dzięki prywatnej chmurze na infrastrukturze farmy wirtualnych serwerów mogą Państwo w pełni korzystać z zalet elastycznego środowiska IT zapewniającego skalowalność odpowiadającą aktualnym potrzebom przy zachowaniu wewnętrznych, korporacyjnych standardów bezpieczeństwa. Dzięki usytuowaniu w Poznaniu nie ma obaw związanych z przechowywaniem danych poza granicami kraju. Poufność i bezpieczeństwo danych gwarantują systemy bezpieczeństwa fizycznego i infrastrukturalnego wdrożone w Talex Data Center, a także normy ISO 27001 oraz ISO 9001:2008, zgodnie z którymi świadczymy nasze usługi.